Contents

แลนด์แอนด์เฮ้าส์

แลนด์แอนด์เฮ้าส์

แลนด์แอนด์เฮ้าส์ โครงการที่ทำจะเป็นโครงการในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและโครงการตามจังหวัดใหญ่ๆ ขายบ้านภูเก็ต เป็นผู้ประกอบธุรกิจประเภท ค้าอสังหาริมทรัพย์ โดยขาย บ้านจัดสรร พร้อมที่เป็นส่วนใหญ่

 • ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • บริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 12,031,105,828 บาท
 • เรียกชำระแล้วจำนวน 11,949,713,176 บาท
 • ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ถนนสาทรใต้
 • อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 37-38 เลขที่ 1
 • แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
 • กทม. 10120 โทร. 0-2343-8900

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

เป็นบริษัทชั้นนำของธุรกิอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยภายใต้ หลักธรรมาภิบาลที่ดีมุ่งดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้ซื้อบ้านและผู้เกี่ยวข้องทุกส่วน โดยบริษัทฯให้ความสำคัญทั้งกระบวนการตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงส่งมอบโครงการและบ้านคุณภาพแก่ผู้บริโภค ทั้งการวิจัย การพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม การก่อสร้างการออกแบบตลอดจน การคัดเลือกวัสดุและการบริการเพื่อให้ได้ ที่อยู่อาศัยที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของผู้บริโภคซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอได้อย่างดี และลงตัวเพื่อให้ผู้บริโภค มีคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นรวมถึงให้ความสำคัญต่อสังคม ผู้ถือหุ้น คู่ค้า พนักงานภายในองค์กร และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เป็นไปตาม วิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ดังกล่าว

คอนเทนต์เพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน


ประวัติบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ในปี 2516 ริเริ่มโครงการเล็กๆ แห่งหนึ่งเป็นโครงการแรกชื่อว่าบ้านสีรับสุข

ผู้ก่อตั้ง แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นางเพียงใจ หาญพาณิชย์ กรรมการของบริษัทฯ และมารดาของนายอนันต์ อัศวโภคิน เป็นผู้ริเริ่มดำเนินโครงการบ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งเป็น ชื่อว่า บ้านศรีรับสุข โครงการแรก อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานของบริษัท ณ ขณะนั้นไม่เพียงแต่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์น้ำมันครั้งแรก (First Oil Crisis) อย่างรุนแรง ยังได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากถึงร้อยละ 20-21 จึงขายได้เพียง 2 ยูนิต ยอดขายได้ทยอยเพิ่มขึ้นภายในปี 2520 และบริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการเพิ่มขึ้นอีก ได้แก่ บ้านสุขนที บ้าน ธนินทร และบ้านประชาชื่น

ในปี 2526 จัดการวิเคราะห์ในรายละเอียดและพัฒนาแนวคิด cusumer orented

ได้จัดทำการวิเคราะห์ในรายละเอียดและพัฒนาแนวคิด “Consumer Oriented” แลนด์แอนด์เฮ้าส์ หรือการเน้นมุมมองของผู้บริโภคขึ้นสำหรับโครงการบ้านนันทวันในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทำให้บริษัทฯ มีชื่อเสียงมากขึ้นในแง่ของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นบริษัทที่มีความแตกต่างในตลาดบ้านเดี่ยว ได้มีการจัดตั้งแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ขึ้นเป็นบริษัทจำกัดในวันที่ 30 สิงหาคม 2526 และได้เข้าดำเนินการในโครงการพฤกษชาติซึ่งเป็นโครงการบ้านที่ซื้อมาจากบริษัท ธีรภาพ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของธนาคารกสิกรไทย

ในปี 2527-2529

 • โครงการสีวลีได้สร้างขึ้นในบริเวณรังสิต
 • โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายความต้องการของผู้ซื้อบ้านให้มากที่สุด
 • รายได้จากการขายของบริษัทฯ เริ่มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2532 มีการตั้งสโลแกนคำว่า “หนึ่งในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์”

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ถูกแบ่งออกให้อยู่ภายใต้หลากหลายแบรนด์และมีราคาที่แตกต่างกัน ตั้งแต่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีการตั้งสโลแกนคำว่า “หนึ่งในโครงการแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์” ขึ้นและใช้เป็นกลยุทธ์ของบริษัทฯ ในการส่งเสริมแบรนด์หรือตราสินค้าสำหรับทุกโครงการ ในวันที่ 17 ก.พ. 2532 บริษัทฯ กลายมาเป็นบริษัทที่ได้รับอนุญาตในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือตลท. และในวันที่ 1  เม.ย. 2534ได้เข้าจดทะเบียนภายใต้ชื่อบริษัทแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์จำกัด(มหาชน)

ในปี 2536 เป็นบริษัทแรกที่ออก ECD หรือหุ้นกู้ยูโรแปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติ

 • เป็นบริษัท แรกที่ออกECD
 • หรือหุ้นกู้ยูโร แปลงสภาพ ให้แก่ผู้ลงทุนชาวต่างชาติ ของบริษัทฯ
 • มีการจัดโร้ดโชว์ขึ้นในประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกงสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีสกอตแลนด์และอังกฤษ

ในปี 2537 มีรายได้จาการขายสูงสุดเป็นครั้งแรก

บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสูงสุดเป็นครั้งแรกเป็นจำนวนมากกว่า 10,000 ล้านบาท

ในปี 2538 บริษัทฯได้ร่วมกับ Manuela Corporation เพื่อที่จะก่อตั้ง M L&H Corporation ในประเทศฟิลิปินส์

 • ธันวาคม บริษัทฯได้ร่วมกับ Manuela Corporation
 • เพื่อที่ จะก่อตั้งM L&HCorporation Villas Phuket
 • ในประเทศฟิลิปินส์ โดยบริษัทเข้าถือหุ้นร้อยละ 40
 • การลงทุนดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้าไปปรับโครงสร้างทางการเงินของ
 • Bonafacio Land Corporation และหุ้นทั้งหมด
 • ได้ถูกขายให้กับ ML&H ที่ราคา 1,483 ล้านบาท

ในปี 2539 “Direct Mass Marketing”

ในการทำโฆษณาเพื่อที่จะเจาะให้ถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยตรง ได้เห็นศักยภาพอันยิ่งใหญ่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ ได้มีการใช้จ่ายด้านกิจกรรมโฆษณาและการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติแล้ว บริษัทฯ จะมีโครงการบ้านประมาณ 20 – 25 โครงการทุกๆปี และจะต้องมีการโฆษณาโครงการเหล่านั้นตลอดทั้งปี ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้พัฒนาฐานข้อมูลเอง เพื่อที่จะวางแผนโฆษณาและการตลาดอย่างคร่าวๆ ภายใต้แนวคิด “Direct Mass Marketing” การตลาดมวลชนแบบตรง วิธีการนี้ได้ลดค่าการตลาดและโฆษณาลงอย่างมาก ในขณะที่การขายบ้านกลับเพิ่มขึ้นเนื่องจากการตลาดและโฆษณาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น บริษัทฯได้กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ ด้วยการมี สิ่งตีพิมพ์พิเศษแทรก ในหนังสือพิมพ์ทั้งรายวันและรายสัปดาห์เช่นไทยรัฐและประชาชาติธุรกิจสิ่งพิมพ์นี้ใช้ชื่อว่า แลนด์แอนด์ เฮาส์ ไกด์โดยเนื้อหาในสิ่งพิมพ์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการบ้านของบริษัทฯ ควบคู่ไปกับโปรโมชั่นพิเศษ และกิจกรรมต่างๆสำหรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

ในปี 2540 ได้ออกโฆษณาแคมเปญ “สัญญาไม่เป็นสัญญา

บริษัทฯได้ออกโฆษณา แคมเปญ”สัญญาไม่เป็นสัญญา”จากประสิทธิภาพของการโฆษณาที่ลงในทุกๆวันพฤหัสของสัปดาห์นั้นสามารถทำให้บริษัทฯลดต้นทุนทางการตลาด ได้อย่างมากและภายในปีนี้โดยมีเนื้อหาหลัก ของโฆษณาชิ้นนี้คือการที่มีผู้บริโภค ซื้อบ้าน แล้วส่วนใหญ่ไม่ได้บ้านในขณะที่บริษัทฯยังคง ให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้าโดยส่งมอบ บ้าน ให้แก่ลูกค้าทุกคน รีวิวบ้าน

ในปี 2541 เริ่มใช้ระบบโทรศัพท์หมายเลขเดียว คือหมายเลข 230-8888 เป็นเบอร์อัตโนมัติ

บริษัทได้เริ่มใช้ระบบ โทรศัพท์หมายเลขเดียว คือหมายเลข 230-8888เป็นเบอร์อัตโนมัติเมื่อลูกค้า กดหมายเลขนี้ แล้วสามารถเลือกติดต่อไปยังโครงการต่างๆได้โดยกดเบอร์ ต่อของแต่ละโครงการจากภาวะวิกฤต ของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงนี้ทำให้ผู้บริโภค ขาดความเชื่อมั่นที่จะซื้อบ้านเพราะกลัวว่า จะไม่ได้บ้านเมื่อผ่อนดาวน์ครบแล้วเนื่องจากผู้ประกอบการ ประสบปัญหาสภาพคล่องทางการเงินจึงไม่สามารถสร้างบ้าน ให้ลูกค้าตามสัญญาได้บริษัทฯได้ใช้กลยุทธ์ ที่สำคัญเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ให้กับผู้ที่ต้องการจะซื้อบ้านโดยทำโฆษณาแคมเปญ”บ้านล็อตสุดท้ายราคาสุดท้าย”ซึ่งบริษัทฯได้รวบรวมบ้าน ที่สร้างเสร็จแล้วแต่ถูกลูกค้าทิ้งดาวน์นำมาจัดขาย ในราคาพิเศษจากแคมเปญนี้ บริษัทฯประสบผลสำเร็จในการขาย เป็นอย่างมากและทำให้บริษัทฯตระหนักว่า แท้จริงแล้วยังคงมีคนที่ต้องการจะซื้อบ้านอยู่อีกมากเพียงแต่ไม่มีความมั่นใจในตัวผู้ประกอบการ

ในปี 2542 ได้ซื้อหุ้นของบริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด

 • ธันวาคม บริษัทฯได้ซื้อหุ้นของบริษัทโฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์จำกัดจำนวน348,000หุ้นราคาตามมูลค่า เท่ากับ 100 บาท ในราคาหุ้นละ 140 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 48.72 ล้านบาท จากบริษัทย่อยของบริษัทฯ คือ บริษัท พื้นสำเร็จรูปพีซีเอ็ม จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท พื้นสำเร็จรูป พีซีเอ็ม จำกัด (มหาชน) แล้ว เพื่อขยายขอบข่ายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทโฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์จำกัด ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ คือ ประกอบธุรกิจค้าปลีก และค้าส่งวัสดุก่อสร้าง และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน ของบริษัทย่อยดังกล่าว

ในปี 2543 เข้าลงทุนในบริษัท เอเซีย แอสเซท แอดไวซอรี่ จำกัด

 • พฤศจิกายนบริษัทเข้าลงทุน ในบริษัทเอเซียแอสเซทแอดไวซอรี่จำกัดจำนวน499,994หุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทเป็นเงินทั้งสิ้น4.99ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 49.99%เพื่อทำธุรกิจ เกี่ยวกับการซื้อ หรือการเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือ การลงทุนในสิทธิ์เรียกร้องต่าง ๆ

ในปี 2544 นำกลยุทธ์ “บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย”

โครงการของบริษัทฯและได้ยกเลิกการทำบ้านสั่งสร้างหรือบ้านผ่อนดาวน์ดังนั้นบ้านของบริษัทฯที่พร้อมเปิดขายนั้นจะเป็นบ้านที่สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว และพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับลูกค้าทุกหลังบริษัทฯนำกลยุทธ์”บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย”มาใช้ในการพัฒนาโครงการทุกๆโครงการ

ในปึ 2545 บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย

 • การพัฒนา”บ้านสบายสร้างเสร็จก่อนขาย” ขายวิลล่าภูเก็ต
 • ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นได้แก่การเพิ่มมูลค่าValue Added
 • สิ่งที่สำคัญต่อการอยู่อาศัยให้แก่บ้านมากยิ่งขึ้น
 • ซึ่งเป็นสิ่ง ที่ผู้บริโภค ต้องการรวมถึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ต่อผู้บริโภค
 • เช่นชุดเฟอร์นิเจอร์ ส่วนเตรียมอาหาร ชุดครัว
 • เครื่องปรับอากาศ การตกแต่ง สวนที่สมบูรณ์ ยิ่งขึ้น

ในปี 2546 การพัฒนาระบบการก่อสร้างแบบใหม่

 • การพัฒนา ระบบการ ก่อสร้าง แบบใหม่ invest in phuket property
 • โดยนำ เทคโนโลยีใน การก่อสร้าง เข้ามาใช้
 • คือระบบผนังสำเร็จรูป (Pre-Fab) มีวัตถุประสงค์หลักทางด้านการเพิ่มประสิทธิภาพในการก่อสร้าง
 • ความแม่นยำและความรวดเร็วในการก่อสร้าง เริ่มใช้ในโครงการแรกคือ
 • โครงการพฤกษ์ลดา รังสิต คลอง 4 ระดับราคาที่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป

ในปี 2547 ดำเนินโครงการอาคารชุดพักอาศัย

 • ดำเนินโครงการ บ้านเดี่ยว อาคารชุดพักอาศัย
 • สร้างเสร็จก่อนขายพร้อมตกแต่งเฟอร์นิเจอร์ บน 4 ทำเล
 • ของกรุงเทพฯ ชั้นใน ถ. ทรัพย์ ถ. สุขุมวิท 61
 • และ 43 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ภายใต้ชื่อโครงการThe Bangkok

ในปี 2548 เปิดดำเนินการธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อยจำกัด(มหาชน) ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง ให้เปิดดำเนินการ ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อยจำกัด(มหาชน) ในวันที่ 19 ธันวาคม 2548 การจัดตั้งธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์เพื่อรายย่อยจำกัด(มหาชน)เกิดจากแนวความคิด ของบริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์จำกัด(มหาชน)และบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาและบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ โดยมีส่วนแบ่งการตลาดรวมเป็นอันดับหนึ่งซึ่งนอกจากจะมีฐานะ ทางการเงิน ที่มั่นคง แล้วยังตระหนักถึงการ จัดการองค์กรภายใต้ หลักธรรมาภิบาลที่ดีเนื่องจากบริษัทเล็ง เห็นว่าประเทศไทย ควรมีสถาบันการเงิน ที่เป็นทางเลือกใหม่ ให้กับผู้บริโภค

ในปี 2549 มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายในกรอบบรรษัทภิบาลส่งเสริมจริยธรรมในการทำงาน

 • บริษัทฯมีความมุ่งมั่น ในการดำเนินธุรกิจ ภายในกรอบบริษัท ภิบาลส่งเสริม จริยธรรม ในการทำงาน
 • รวมทั้ง ยังให้ความสำคัญ ในเรื่องการพัฒนา ทักษะ และคุณภาพ บุคลากรควบคู่กับ POOL VILLA
 • การพัฒนาระบบงาน เพื่อให้ได้มา ซึ่งสินค้าและบริการ ที่มีคุณภาพส่งผล ให้บริษัทฯ
 • ได้รับรางวัลTrustedBrand2006 “The PlatinumWinner” นิตยสารReader’sDigest
 • ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการและพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์
 • ที่ได้รับความเชื่อมั่นสูงสุดจากผู้บริโภคในประเทศไทยประจำปี 2549
 • จากผลสำรวจของ Neilson Media Research phuket property
 • รางวัลแห่งเกียรติยศนับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหนับพนักงานทุกคน
 • ในส่วนของตลาดบ้านเดี่ยว บริษัทฯ สามารถเพิ่มส่วนแบ่งการตลาด
 • จากเดิมที่ร้อยละ13.30ในปี2548เพิ่มขึ้น เป็นร้อยละ15.3ในปี2549

ในปี 2550 ได้รับรายงาน Trusted Brand 2007

บริษัทฯได้รับรายงานTrustedBrand2007จากการสำรวจของนิตยสารReader’sDigestได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือมากสุดจากผู้บริโภคโดยในปีนี้บริษัทฯ เป็นเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในประเภทอสังหาริมทรัพย์และยังได้รับรางวัลสูงสุด คือ Platinum Award ติดต่อกันเป็นปีที่สองอีกด้วย นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งสำหรับพนักงานทุกคน นอกจากนี้บริษัทฯได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัททริสเรทติ้งจำกัดที่ระดับ”A”จากการปรับสัดส่วนหนี้ต่อทุนที่ลดลงทำให้สถานะทางด้านการเงินของบริษัทฯมีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ในปี 2551 มุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลส่งเสริมจริยธรรมในการทำงาน

บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลส่งเสริมจริยธรรมในการทำงานรวมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องการพัฒนาทักษะและคุณภาพบุคลากร ควบคู่กับการพัฒนาระบบงานเพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการที่มีคุณภาพตลอดมา ส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัล Trusted Brand “PlatinumAwardWinner”จากนิตยสารReader ‘s Digestซึ่งเป็นรางวัล ขั้นสูงสุดเพียงหนึ่งเดียว ในฐานะบริษัทผู้ให้บริการและพัฒนาด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคในประเทศไทยติดต่อกันเป็นปีที่ 3

ในปี 2553 สินค้าบ้านเดี่ยวของบริษัทฯอยู่ในระดับราคาสูงกว่า 3 ล้านบาท

ปัจจุบันสินค้าบ้านเดี่ยว ของบริษัทฯอยู่ในระดับราคาสูงกว่า3ล้านบาททาวน์เฮ้าส์ และคอนโดมิเนียมอยู่ในระดับ ราคาสูงกว่า2ล้านบาทเพื่อเป็นการขยายฐานลูกค้าและตอบสนองความต้องการบ้านของผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นบริษัทฯจึงได้พัฒนาproduct brandใหม่ที่มีระดับ ราคาต่ำกว่า สินค้าในปัจจุบันดัง ต่อไปนี้

ในปี 2554 ได้รับรางวัล Trusted Brand “Platinum Award Winner”

บริษัทฯ ได้รับรางวัลTrustedBrand “PlatinumAward Winner”จากนิตยสาร Reader ‘sDigest ติดต่อกัน เป็นปีที่ 6

ในปี 2555 ได้รับรางวัล Trusted Brand 2012

บริษัทฯ ได้รับรางวัลTrustedBrand2012จากการสำรวจ ของนิตยสาร Reader’s Digest ได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์ ที่น่าเชื่อถือมากสุดจากผู้บริโภค โดยในปีนี้บริษัทฯ เป็นเพียงบริษัทเดียว ในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลในประเภทอสังหาริมทรัพย์และยังได้รับรางวัลสูงสุด คือPlatinum Award ติดต่อกันเป็นปีที่เจ็ดอีกด้วย ในแง่การตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้า บริษัทได้มีการเปิดตัวสินค้าในกลุ่มคอนโดมิเนียมที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ “North” ในทำเลใกล้ใจกลางเมือง phuket villa for sale

ในปี 2556 ได้รับรางวัล Trusted Brand 2013

บริษัทฯ ได้รับรางวัลTrustedBrand2013โดยแลนด์แอนด์เฮ้าส์ เป็นแบรนด์ที่ได้รับการโหวตให้เป็น “แบรนด์สุดยอด หรือPlatinum” ในหมวดของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ติดต่อกันเป็นปีที่ 8จากการโหวตของผู้อ่านนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ และเป็นเพียงบริษัทเดียวในเอเชียที่ได้รับรางวัลในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การสำรวจนี้เป็นการสำรวจแบรนด์ของสินค้าและบริการที่เลือกโดยผู้บริโภคอย่างแท้จริง PHUKET VILLA

ในปีนี้ ภายใต้ “LH SMARTแนวคิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่า”บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ได้แนะนำ“ AirPlus”เทคโนโลยีการถ่ายเทอากาศภายในบ้านให้เกิดภาวะสบาย โดยการนำอากาศใหม่เข้ามาแทนที่อากาศเก่าในบ้าน ทำให้บ้านหายใจได้ ติดตั้งให้กับบ้านแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับลูกบ้าน

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป แต่งบ้านด้วยผนังหิน

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale วิลล่าภูเก็ตที่ขาย ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) วิลล่าราคาถูกภูเก็ต