แต่งสวนหน้าบ้าน

Contents

แต่งสวนหน้าบ้าน ประโยชน์ที่ได้

แต่งสวนหน้าบ้าน

แต่งสวนหน้าบ้าน บ้านเป็นปัจจัย สำคัญ อย่างหนึ่ง ในการดำเนินชีวิต ของคนเรา ทุกคนต้องการ ที่จะมีบ้านเป็น ที่อยู่อาศัยของตนเอง เพราะ บ้าน เป็นที่อยู่หลับนอน และให้ความสุข ความสบาย แก่เรามากที่สุด การที่จะทำให้บ้าน น่าอยู่นั้น จะต้องเป็นบ้าน ที่ตั้งอยู่ในสถานที่เหมาะ ตั้งถูกทิศทาง และมีการออกแบบ ที่ถูกต้อง แต่ถึง

กระนั้น ก็ตามสิ่งสำคัญ อีกอย่างหนึ่ง ที่จะทำให้บ้านน่าอยู่ น่าอาศัยยิ่งขึ้นก็คือ “สวนในบริเวณหน้าบ้าน” สวนหน้าบ้านนอกจาก จะส่งเสริมให้บ้านน่าอยู่ น่าอาศัยแล้ว ยังความร่มเย็น แก่บริเวณบ้าน และทำให้อากาศ ในบริเวณบ้าน บริสุทธิ์อีกด้วย ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ประชาชน พอใจจะหาความสุข ด้วยการอยู่ในบ้าน มากกว่า

การออกเที่ยวเตร่ นอกบ้าน เมื่อเกิดความรัก ที่จะอยู่บ้าน ของตนเอง มากขึ้น ความสนใจ ที่จะตกแต่งสวนหน้าบ้าน ของตนเอง ให้น่าดูสวยงาม จึงมีมากขึ้นด้วย ดังนั้นการปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ เล่นในบริเวณ บ้านของตน จึงเป็นความสุข อย่างหนึ่ง ที่เกิดความนิยม ทำกันขึ้นในปัจจุบัน อย่างกว้างขวาง

ประโยชน์และคุณค่าได้รับจากการแต่งสวนหน้าบ้าน

แต่งสวนหน้าบ้าน

1. เพื่อเพิ่ม ความสวยงาม และคุณค่า ให้แก่อาคารบ้าน เรือนที่อยู่อาศัย ของตนให้มากขึ้น เป็นที่ เชิดหน้าชูตา เป็นสง่าราศรี แก่บ้านของตน

2. บังเกิด ความสะดวก และก่อให้เกิด ความสุข ปลอดภัย แก่ตัวเรา และครอบครัว ในการพักอาศัย โดยใช้บ้าน ให้เป็นประโยชน์ มากขึ้น เช่นมีทางเดิน ในบริเวณบ้านที่สะอาด และปลอดภัย มีที่พักผ่อนหย่อนใจ ถูกต้องตามรสนิม ของเรา มีสนามเด็กเล่น ออกกำลังกาย มีสวนครัวสวน ผลไม้และสวนไม้ดอก ไม้ประดับไว้ใช้บริโภคเอง ในครอบครัว เป็นที่ถูกอก ถูกใจของแม่บ้าน

3. เป็นการประหยัด ได้ประโยชน์ ช่วยเศรษฐกิจ แก่ครอบครัว เช่นมีผลิตผลภายในบ้าน ไว้ใช้เอง เป็นอาหาร มีพันธุ์ไม้ดอกไม้ ไว้ใช้จัดแจกัน ร้อยมาลัย บูชาพระ หากมีมาก อาจจำหน่าย เป็นรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ลดการเที่ยวตร่ นอกบ้าน

4. ทำให้ครอบครัว มีสุขภาพสมบูรณ์ เพราะได้ออกำลังกาย เล็ก ๆ น้อย ๆ ในสวน ได้รับอากาศ ที่สดชื่นบริสุทธิ์

5. ก่อให้เกิด ความสุขความสามัคคี กลมเกลียว ความเข้าอกเข้าใจ ความรับผิดชอบใน หน้าที่ และความใกล้ชิด ภายในครอบครัว มากขึ้นเป็น การฝึกเด็ก ๆ ให้รู้จักทำงานบ้าน ตลอดจน ความรู้ในเรื่อง ธรรมชาติวิทยา หาประสบการณ์

คอนเทนต์เพิ่มเติม : POOL VILLA, Phuket Villa for Sale, Villas Phuket, Phuket Property, PHUKET VILLA, POOL VILLA PHUKET, บ้าน


ความสำเร็จของการแต่งสวนหน้าบ้าน

ความสำเร็จ ในแต่งสวนหน้าบ้านนั้น ย่อมขึ้นอยู่ กับความมุ่งหมาย และความพอใจ ของเจ้าของบ้าน เป็นสำคัญ หากเจ้าของบ้าน มีศิลป และมี ความเข้าใจดี แล้วก็ยิ่งสะดวก ประสพความสำเร็จ มากขึ้น หากขาดความรู้ ความซาบซึ้ง ในศิลปแล้ว ก็เป็นการยาก ที่จะทำให้บ้าน น่าดูและสวยงามได้ ความพอใจ ของเจ้าของบ้าน ในการแต่งสวนหน้าบ้าน แบบหนึ่ง อาจจะเป็นการ ไม่น่าดู สำหรับคนอื่น ๆ ที่ผ่านมาพบเห็น แทนที่จะเป็นสง่า ราศรีแก่บ้าน กลับกลายเป็นการแสดง ถึงนิสัยและความรอบรู้ ในศิลปตลอด จนวัฒนธรรม ของเจ้าของบ้าน การแต่งสวนบ้าน ที่จะให้ได้รับความสำเร็จ และได้ผลดีนั้น ต้องอาศัย ความรอบรู้ ความสามารถอื่น ๆ พอสมควร เช่น

  • ศิลปในการตกแต่ง ความรู้ในทาง สถาปัตยกรรม ซึ่งสถาปนิก จะเข้าใจดีว่า อะไรงาม อะไรไม่งาม อะไรควรจะตกแต่ง ให้น่าดูเด่นสวยงามขึ้น ดังนั้นงานในด้านนี้ สถาปนิก จึงจะทำได้ดี และทำอยู่มากแล้ว ในขณะนี้
  • ศิลปในการเพาะปลูก อาจจะพูด ได้ว่า ต้องการความรู้ ทางด้านพืชสวน เพราะ 90 เปอร์เซ็นต์ ของการแต่งสวนคือวัสดุ ที่ได้จากต้นไม้ พรรณไม้ต่าง ๆ ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ ในเรื่องธรรมชาติ และคุณสมบัติ ของพันธุ์ไม้ เพียงพอ เพื่อเลือกตกแต่ง ให้ถูกต้องตาม ความมุ่งหมาย รู้หลักการ ดูแลรักษาพันธุ์ไม้ ทั่วไป
  • ความรู้พิเศษอื่น ๆ เช่น ช่างไม้ ช่างก่อสร้าง และความรู้ เกี่ยวกับธรรมชาติ อื่น ๆ

สาเหตุทำไมต้องแต่งสวนหน้าบ้าน

แต่งสวนหน้าบ้าน
  • ที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นสิ่ง จำเป็น อย่างยิ่งที่แต่งสวนหน้าบ้าน ไม้ดอกไม้ประดับด้วยตนเอง ที่บ้าน หาความเพลิดเพลิน ในธรรมชาติในบ้านที่ได้จัดตกแต่งให้น่าดูนั้น เป็นสิ่งหนึ่ง ที่แสดงออก ของจิตใจ นั้นได้เป็นอย่างดี
  • เป็นงานอดิเรก ที่อาจ ได้จะได้รับ ความเพลิดเพลิน เป็นการ ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพของตนเอง ให้ความสุข ความภาคภูมิใจ ในผลงานของเรา ไม่ว่าจะเป็นงานอดิเรก ที่แต่งสวนหน้าบ้าของเราเอง หรือการจัดแต่งสวนให้บ้าน ญาติมิตรโดยไม่ขอ รับค่าตอบแทน ก็ตาม
  • เพิ่มความสวยงาม ความสวยงาม และคุณค่า ให้แก่บ้านเรือน ที่อยู่อาศัย ของตนให้มากขึ้น เป็นที่ ทำให้ร่มรื่นสดชื่น แก่ บ้าน ของตน
  • เพิ่มความสามัคคี แน่นอนว่า การมีกิจกรรม การแต่งสวน คนในครอบครัว ได้มีส่วนร่ม ทั้งช่วยกันออกแบบ และช่วยกัน แต่งสวนหน้าบ้าน ที่ทำให้ ทุกคนมีส่วนรวมกัน

สรุป

การแต่งสวนหน้าบ้านเป็นทั้งศาตร์ ศิลปแห่งการตกแต่ง และหลักความรู้ ที่จะยึดถือ เท่านั้น ที่จะช่วยได้ มิใช่ว่ามีเงินมีพันธุ์ไม้ แล้วก็ เอามาปลูกลง ไปโดยไม่คิดอะไรมาก นอกจากคอย ให้ต้นไม้ นั้นเจริญเติบโต อยู่ได้เป็นใช้ได้ หมดเรื่องกัน สภาพ ที่เกิดที่หลังนั้น จะทำให้สูญเสีย เวลาทรัพย์สิน และพันธุ์ไม้ ซึ่งมิใช่ว่าจะหามาทดแทน ใช้ให้ทันเวลา ที่เสียไป ดังนั้น การประดับตกแต่งสวนหน้าบ้าน นอกจากจะทำให้ เป็นที่สดุดตา แก่ผู้ได้พบเห็นแล้ว ยังทำให้บ้าน น่าอยู่ร่มรื่น อีกด้วย

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป สวนในบ้าน

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale วิลล่าภูเก็ตที่ขาย ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU) วิลล่าราคาถูกภูเก็ต