บ้าน

บ้าน คำง่ายๆ ที่ใครๆต่างก็ได้ยินหรือได้เห็นมาบ้างตามสื่อต่างๆ เวลาที่มีโครงการบ้านใหม่ๆ แน่นอนว่าความหมายของคำว่าบ้าน ควรจะต้องลึกซึ้ง บ้านในความหมายของหลายคน คือ ที่อยู่อาศัย ที่พักพิง หรือสถานที่สำหรับครอบครัว

ในความเข้าใจและความรับรู้ของหลายๆ คนอาจจะให้คำนิยามที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น สถานที่ที่เราเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุด, เป็นที่ที่พักกาย พักใจจากวันหนักๆ บ้านภูเก็ต

บ้าน หมายถึง ที่พักที่อาศัยที่ให้ความอบอุ่น ยังรวมถึงอาคารหรือห้องพักที่ใช้พักอาศัยด้วย หรือที่อยู่ บริเวณที่เรือนตั้ง

ส่วนประกอบของ บ้าน

บ้าน

ฐานรากของ บ้าน

ฐานราก คือ ฐานของตัวบ้าน เริ่มสร้างขึ้นมาก่อน การก่อสร้างบ้าน เพื่อใช้เป็นส่วนที่รองรับน้ำหนักของตัวบ้านทั้งหลังเอาไว้ โดยฐานรากจะถูกฝังอยู่ใต้ดิน ซึ่งเราสามารถแบ่งฐานรากออกเป็นประเภทหลัก ๆ ได้ดังนี้

 • ฐานรากเสาเข็ม ในการวางฐานรากของบ้านด้วยการตอกเสาเข็มลงลึกไปในชั้นดิน นิยมใช้กับดินเนื้ออ่อน ๆ ที่ไม่สามารถรับน้ำหนักของโครงสร้างขิงตัวบ้านได้ จุดเด่นของฐานรากแบบเสาเข็ม จะเป็นฐานรากแบบลึก ที่นิยมใช้กันในปัจจุบันคือเสาเข็มคอนกรีต หรือเสาเข็มไม้สำหรับบ้านไม้
 • ฐานรากแบบแผ่ จะเป็นการวางฐานรากแบบตื้น นิยมใช้กับดินที่มีเนื้อดินแข็งที่ มีความหนาแน่นพอจะรองรับน้ำหนักทั้งหมดของตัวบ้านได้ ทำให้ไม่จำเป็นจะต้องใช้เสาเข็มช่วยในการรับน้ำหนัก โดยจะมีความลึกเพียง 2-3 เมตรเท่านั้น แต่ต้องมั่นใจว่าชั้นดินมีความแน่นเพียงพอ ไม่อย่างนั้นจะเกิดการทรุดของตัวบ้านได้
 • ฐานรากแบบตอม่อ จะเป็นการทำฐานคอนกรีตแบบตอม่อหล่อให้ลึกลงไปในดินหรือน้ำ โดยจะมีความแข็งแรงค่อนข้างมาก แต่ไม่นิยมใช้กันในการสร้างบ้านพักอาศัย เพราะใช้ค้าใช้จ่ายมาก ดันนั้นจึงไม่ค่อยเป็นที่ยมเท่าสองแบบแรก

การเลือกฐานราก บ้าน

ในการเลือกฐานรากว่าแบบไหนนั้นที่เหมาะสมกับโครงสร้างบ้านของเรา ให้ดูจากคุณภาพของชั้นดินเป็นหลัก โดยฐานรากแบบแผ่นั้นจะเหมาะสมกับดินที่แน่น ๆ ที่มั่นใจได้ว่าจะไม่เกิดอาการทรุดตัวของขั้นดินเท่านั้น ส่วนดินเนื้ออ่อนจำเป็นต้องใช้เสาเข็มเพื่อช่วยรับน้ำหนักของโครงสร้างบ้าน โดยจะต้องตอกเสาเข็มลงไปให้ลึกถึงชั้นดินแข็ง และต้องใช้ความชำนาญเป็นสำคัญ

 • กรุงเทพฯ หรือพื้นที่ดินอ่อน ที่อยากจะใช้ฐานแผ่ 2 ตันต่อตารางเมตร
 • ภาคกลาง, ภาคเหนือ และภาคอีสาน 8 ตันต่อตารางเมตร
 • ภาคตะวันออก ชลบุรี, ระยอง ภาคใต้ ใช้ 10 ตันต่อตารางเมตร
 • โซนใกล้ภูเขา มองเห็นภูเขา ใกล้ทะเล ใช้ 12 ตันต่อตารางเมตร

โครงสร้างของ บ้าน

โครงสร้างของ บ้าน

เป็นส่วนแกนหลักที่สำคัญของตัวบ้าน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคนแล้วก็คงจะเป็นเหมือนโครงสร้างกระดูก โดยการสร้างบ้านนั้นหากมีโครงสร้างที่แข็งแรงบ้านนั้น ตัวบ้านก็จะมีความแข้งแรงทนทาน ก็จะสามารถอยู่อาศัยได้อย่างปลอดภัย งานโครงสร้างแบ่งเป็นส่วนต่างๆ ดังนี้

 • โครงสร้างของตัวบ้าน คือส่วนของเสา ผนัง ที่คอยรับน้ำหนักของตัวบ้าน ซึ่งใช้วัสดุต่างๆ ตามคุณสมบัติเจ้าของบ้านต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ปูนซีเมนต์ อิฐมอญ อิฐมวลเบา ไม้ ดิน เหล็ก
 • โครงสร้างหลังคา ส่วนใหม่จะเป็นโครงสร้างแบบโปร่ง เพื่่อให้มีน้ำหนักเบา ถูกทำมาจากวัสดุหลากหลาย เช่น เหล็ก ไม้ หรือโครงสร้างสำเร็จรูป
 • โครงสร้างท่อและสายไฟ คือระบบท่อของส่วนต่างๆ ทั้งท่อน้ำ ท่อระบาย และสายไฟที่ใช้ภายในบ้านและนอกบ้าน

ผนังและช่องเปิด

ผนังและช่องเปิด บ้าน

ผนัง เป็นส่วนที่ทำหน้าที่แบ่งแยกพื้นต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภายในบ้านกับนอกบ้าน หรือพื้นที่ภายในบ้านเอง ออกจากกัน ทั้งยังช่วยป้องกันความร้อนจากแสงแดด การรบกวนการอยู่อาศัยจากฝน ฝุ่น ควัน และเสียงจากภายนอก การก่อสร้างผนังจึงควรเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรงในระดับที่มากพอจะเอื้อให้บ้านนั้นแข็งแรง อยู่อาศัยได้เป็นเวลานาน โดยตัวผนังจะต้องเว้นพื้นที่สำหรับทำเป็นช่องเปิด เพื่อระบายอากาศ ความร้อน และเปิดรับวิวจากภายนอก

ช่องเปิด มีทั้งช่องเปิดเพื่อระบายอากาศ ระบายความร้อนในจุดต่างๆ และช่องเปิดที่เป็นประตู-หน้าต่างของตัวบ้าน ซึ่งมีส่วนช่วยในการเพิ่มความสวยงามให้กับบ้านได้นั่นเอง ไอเดียตกแต่งห้องน้ำ

หลังคา บ้าน

หลังคา บ้าน

หลังคาบ้าน หนึ่งองค์ประกอบสำคัญที่สามารถชี้ชัดได้ว่าบ้านกลังนี้นั้นอาศัยอยู่ได้หรือไม่ เพราะเป็นส่วนที่คอยปกป้องบ้านจากแดดและฝน ซึ่งถ้าหากหลังคามีปัญหาก็จะทำให้เกิดความเสียหายกับส่วนอื่นๆบ้านได้ รวมทั้งยังกระทบกับคุณภาพของการอยู่อาศัยภายในบ้านหลังนั้นๆ ไปด้วย หลังคาบ้านประกอบด้วยส่วนสำคัญ 2 ส่วน คือ โครงหลังคา และวัสดุมุงหลังคา

การทำหลังคาบ้านให้ได้มาตรฐานและเป็นมิตรกับการอยู่อาศัย โครงสร้างต้องแข็งแรงมีมาตรฐาน และมีการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ และเหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้งานด้วย

ประเภทของบ้าน

เนื่องจาก บ้าน อาคาร ที่อยู่อาศัย มีอยู่กลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัวเหมาะสมกับการอยู่อาศัย แตกต่างกัน หรือแม้แต่การลงทุนเองก้ตาม ดังนั้นผู้ที่ต้องการจะซื้อบ้าน ไม่ว่าจะเป็นเพื่ออยู่อาศัยหรือลงทุน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตัดสินใจ เลือกประเภทบ้านให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ประเภทของบ้านที่มีอยู่ในปัจจุบันอาจแยกออกได้เป็น 4 ประเภทด้วยกัน ดังนี้

บ้านเดี่ยว (Single-Family Homes)

บ้านเดี่ยว (Single-Family Homes) - บ้าน

บ้านเดี่ยว คือ บ้านที่ไม่มีผนังส่วนใดส่วนหนึ่งติดกับบ้านหลังอื่นเลย หรือจะมีต้องพื้นที่ว่างรอบๆตัวบ้าน โดยปกติมักจะล้อมรัวรอบบ้าน มักจะมีพื้นที่มากกว่า 50 ตารางวา ขึ้นไป เป็นแบบบ้านที่ได้รับความสูงที่สุด เพราะมีความเป็นส่วนตัวสูง มีพื้นที่ส่วนตัวรอบบ้าน สามารถตกแต่งต่อเติมหลากหลาย ให้สวยงามได้ตามความต้องการ เช่น ปลูกต้นไม้ ไม้ประดับ ทำเป็นที่จอดรถ สระว่ายน้ำ บ่อปลา ส่วนหย่อม เป็นต้น แต่ก็จะมีราคาสูงที่สุดจากทุกประเภทในทำเลใกล้เคียง หรือโครงการหมู่บ้านเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติมบ้านเดี่ยว : บ้านเดี่ยวภูเก็ต ติดทะเล


บ้านแฝด

บ้าน แฝด

บ้านแฝด คือ บ้านที่มีผนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง หนึ่งด้านติดกับบ้านอีกหลังหนึ่ง แต่ว่าจะมีพื้นที่ว่างสำหรับใช้สอยไม่ติดกับใครอยู่อีกด้านหนึ่งหากมีรั้วล้อมไว้ ดูจากภายนอกจะเหมือนมีบ้าน 2 หลังอยู่ในรั้วเดียวกัน แต่ก็จะมีรั้วแบ่งบ้าน 2 หลังชัดเจน

บางโครงการในสมัยก่อนนั้น มักจะสร้างบ้านแฝดที่มีลักษณะคล้ายเป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ แล้วก็ทำการแบ่งครึ่ง แปลงเป็น บ้านแฝด 2 หลัง แล้วกั้นรั้วระหว่างกัน แต่ก็ยังมีโครงการใหม่ๆ ได้ออกแบบให้บ้านแฝดมีลักษณะ ใกล้เคียงกับบ้านเดียว แปลคือ ผนังด้านที่ติดกับหลังอื่น เชื่อมติดกันเพียงแค่บางส่วนเล็กๆน้อยๆเท่านั้น

และในปัจจุบัน โครงการใหม่ๆ หลายๆโครงการ มักจะสร้างบ้านแฝดให้มีลักษณะที่เหมือนกับบ้านเดี่ยว แปลว่าจะไม่มีผนังร่วมกับบ้านอีกหลังและจะมีพื้นที่รอบตัวบ้าน เช่นเดียวกับบ้านเดี่ยวทุกอย่าง จะแตกต่างกันเพียงแค่ บ้านแฝดจะมีขนาดที่ดินน้อยกว่า 50 ตารางวานั้นเอง

อ่านเพิ่มเติมบ้านแฝด : บ้านแฝด ผนังไม่ติดกัน


ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม

ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม

ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม คือ บ้านที่มีผนังทั้ง 2 ด้านดิตกับบ้านหลังอื่น และมักจะมีพื้นที่ น้อยกว่า 35 ตร.ว. เว้นแต่บ้านหลังมุมที่จะมี 1 ด้านที่ไม่ติดกับบ้านหลังอื่นๆ ส่วนรั้วจะเป็นรั้วที่กันหน้าบ้านเท่านั้น ทาวน์เฮ้าส์และทาวน์โฮมทั้งสองนั้นโดยความหมายหลักๆ คือ มีความหมายเดียวกัน เป็นประเภทเดียวกัน แล้วแต่จะเรียกใช้กันตามความคุ้นเคย

อ่านเพิ่มเติมทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม : ทาวน์เฮ้าส์ ชั้นเดียว


คอนโดมิเนี่ยม หรือ อาคารชุด

คอนโดมิเนี่ยม หรือ อาคารชุด

คอนโดจะมีลักษณะเป็นตึกสูงหลายชั้น และมีหลายๆห้อง โดยแต่ละห้องมังจะเรียกว่า ยูนิต ในหนึ่งห้องนั้นเปรียบเสมือน บ้าน 1 หลัง หรือก้คือ 1 ยูนิตนั้นจะประกอบด้วย ห้องนอน ห้องน้ำ ห้องนั่งเล่น ส่วนห้องครัว พื้นที่ซักล้าง และระเบียง พื้นที่ในคอนโดจะคิดตาม พื้นที่ใช้สอย
คอนโดมิเนียม มักจะตั้งอยู่ในเมือง พื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยเป็นจำนวนมาก ใจกลางเมือง หรือทำเลดีๆ ใกล้แหล่งงาน แหล่งรวบรวมความเจริญต่างๆ จุดที่มีประชากรหนาแน่น เดินทางสะดวก เช่น ใกล้ห้างสรรพสินค้า ใกล้ BTS MRT เป็นต้น

อ่านเพิ่มเติมคอนโดมิเนี่ยม : คอนโดภูเก็ตวิวทะเล ในฝัน


โครงการบ้านจัดสรรภูเก็ต

โครงการบ้านจัดสรร ภูเก็ต

การที่เราเข้าไปอยู่ในโครงการบ้านนั้นแล้ว การที่ผู้เข้าอยู่เมื่อเข้าไปอยู่ ในโครงการบ้านจัดสรร ของแต่ละโครงการแล้ว ก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โครงการนั้น ๆ ได้ระบุเอาไว้ เพื่อที่จะได้ไม่เป็นการรบกวน ต่อเพื่อนบ้านหรือผู้อยู่อาศัยท่านอื่น ๆ นอกจากนี้ ภายในหมู่บ้านจัดสรร ยังมีนิติบุคคลที่คอยทำหน้าที่ดูแล ทุกข์สุขของคนในหมู่บ้าน และ คอยรับเรื่องร้อนเรียน เมื่อเกิดปัญหาอีกด้วย 

โครงการบ้านจัดสรร ภูเก็ต

ข้อดีของการอยู่ บ้านจัดสรรภูเก็ต

 • สิ่งแวดล้อมภายในหมู่บ้านสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ – เรื่องนี่ ถือเป็นเรื่องที่โดดเด่นที่สุด สำหรับผู้ที่เลือกซื้อบ้านจัดสรรเลยก็ว่าได้ เนื่องจาก ภายในโครงการ บ้านจัดสรรทุก ๆ โครงการจะมีการสร้างสภาพแวดล้อม ให้น่าอยู่ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ภายในหมู่บ้านที่สะอาด มีไฟส่องสว่างตามถนนหนทางทุกที่ มีสวนสาธารณะ ให้ได้พักผ่อนหย่อนใจ
 • การดูแลมีความปลอดภัย – การที่เราไปอยู่บ้าน เรื่องของความปลอดภัย ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่แล้ว การเข้าอยู่ในบ้านจัดสรร ส่วนใหญ่จะค่อนข้างมีความปลอดภัย ในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโดนขโมยขึ้นบ้าน มีกล้องวงจรปิด บริเวณต่าง ๆ ในการสอดส่อง ดูแลความเรียบร้อย มีรั้วรอบขอบชิด ในบางหมู่บ้าน ยังมีการแลกบัตรรถนอกเพื่อเข้า – ออกหมู่บ้าน ยิ่งทำให้คุณหายห่วง เรื่องความปลอดภัยไปได้เลย  

เรามีโครงการบ้านแนะนำ >>> บ้านจัดสรร